3 February 2011

mary and max

filmtips, Mary and Max!
mary är en 8-årig tjej i australien som har en alkoholiserad mor och inte har en endaste vän, max är en 44-årig enslig man i new york med aspergers syndrom. filmen utgår från ett brevväxlande som håller på i cirka 2o år och är en tragisk typ av film med mycket smygkomik och mycket fina tankar.

mary and max
max and mary 5
mary and max 5
mary and max 6
mary and max 4
mary and max 3
mary and max 2
mary and max 7

bilderna är givetvis inte mina. både bilderna och citaten är tagna ur filmen.

No comments:

Post a Comment