24 February 2010

kent - noll

old 07

om jag förlorar dig så förlorar jag synen om jag förlorar dig då har jag ingenting kvar
förlåt mig men du är allt jag har

1 comment: